Historisk symbol: Örnen

Örnens storlek och styrka har gjort den till en maktsymbol och kännetecknas av deras starka syn, snabbhet och skicklighet. Örnen är fåglarnas konung och förknippas ofta med seger. Eftersom örnen förknippas med makt har den blivit en symbol för ledarskap, suveränitet och nationell identitet för en mängd stater, bland annat Tyskland och USA. Örnen har även varit en nationalsymbol för Romerska riket, Ryssland och Österrike.
Örnens höga flyghöjd har gjort att denna har kopplats samman med n ärheten till Gud och hemmelsfärden. Kyrkor placerade ofta Bibeln på en örnformad pult, vilket skulle symbolisera kraft och ge inspiration från Guds ord. Örnen ses som ett himmelskt sändebud. Hos de gamla egypterna symboliserade örnen evigt liv.
¨
Nazisterna använde örnen i sin propaganda för att visa på Tysklands storhet och makt! (Återigen efter min mors önskan så ska jag förtydliga att jag inte under några omständigheter är rasist) Jag har med den här bilden enbart för att visa på hur en propagandabild kunde se ut under andra världskriget...

Historisk symbol: Nationalsymbol hjältekvinnan


Ni som har följt min blogg ett tag har säkert märkt att jag tycker det är lite extra kittlande de här med nationalismens bakgrundsfaktorer. Efter den Westfaliska freden 1648 e.vt. (slutet på 30-åriga kriget) går det att säga att man kan se att staterna i Europa växer fram och att de blir början till dess suveränitet. Men det skulle dröja fram till upplysningen och franska revolutionen innan idéen om en nationalstat och medborgare växer sig stakt. När den industriella revolutionen kom under 1800-t alet och i början 1900-talet växte trycket på nationalstaternas framväxt. Vi gick från att veta att vi bor i en by, till en socken och till ett landskap och så småningom att vi bor i ett land. Tanken om att vi bor i Sverige har inte alltid varit lika självklar. Våra landgränser är helt enkelt en sociala konstruktioner. I slutet av 1800-talet blev det populärt för Europas länder att skapa massproducerade traditioner. Det kunde bestå av helgdagar, sånger, flaggor och ofta hyllningar till landets hjältar osv.
Och nu kommer vi till nationalsymboler. Kvinnan har sedan länge blivit idealiserad som fruktbarheten och för jordens framväxt. Det blev därför populärt efter franska revolutionen att skapa nationalsymboler som hjältekvinna, för att föra propaganda och stärka nationalstaten. Här ser vi tre exempel på detta:
Moder Svea (Sverige)
Marianne  (Frankrike)  "Frihet på barrikaderna"

Germania (Tyskland) Germania blev en populär karaktär under andra
världskriget för att föra propaganda om Tysklands storhet, och om kvinnan som moder!

Historisk symbol: Lagerkrans

Lagerkransen är en krans för huvudet gjord av växten Laurus nobilis. Senda de pythiska spelen i Antikens Grekland har lagerkransen förknippats med seger. Den städsegröna lagren betraktades som en renande växt som hade makt att skänka odödlighet. Lagern har än idag samma innebörd. Under Romarriket utdelades lagerkransen till personer som utfört hjältedåd på slagfältet eller till människor som vid risken av sitt eget liv räddade romerska medborgare från döden. En känd mottagare av denna hedersbetygelse är Julius Caesar. Lagerkransen var den ultimata utmärkelsen i Rom, och den som vann den kunde under resten av sitt liv bära den, och det innebar att han skulle betygas respekt och heder av alla. Många Härskare har avbildats med en lagerkrans, bland annat Napoleon. I dag kan man se lagerkransen i den akademiska världen.  Men detta är egentligen en felaktig härledning av den medeltida latinska akademiska titeln baccalaureus ur laurus, vilket har lett till att lagerkransen i vissa länder också blivit en symbol för akademiska studiers avslutande i form av magister- och senare doktorskransen (vid filosofisk fakultet).

RSS 2.0