Historielektion 2, Ming dynastin

 

 

Kina

Ming dynastin

1368-1644

 

 

 

Kina är ett land som ligger på två klimatzoner. En zon är tropisk och har ett fuktigt klimat och hälsas på av monsumrengn varje år. Den andra zonen har ett mycket kallare klimat, den får kalla vintrar och har olika årstider och flera floder som har varit betydande för områdets existens. Kina har varit ett isolerat rike från övriga världen men de har ändå lyckats vara ett mäktigt land. Även fast Kina har varit isolerat har de länge varit duktiga på nytänkande inom uppfinningar, logostiken, skriftsystemet, bildtecken, krut, papper men de har också haft en utvecklad läkarkonst. Själva kallar sig kineserna sitt land för Mittens rike[1].

 

Stat/ kungahus

 

Grundaren utav Ming dynastin var Zhu Yuanzhang (1328- 1398). Han var uppvuxen i fattigdom i slutet utav Mongol Yuan dynastin. Regionen han kom från hade blivit drabbad utav torka och pest. När Zhu Yuanzhang var sextonår dog hans pappa, äldsta brodern och broderns fru. Han var då själv, fattig och hade tre kroppar att bränna. Den unge mannen hade inga släktingar att ta skydd hos, så han frågade ett kloster om att få bli elev hos dem. Klostret hade det dåligt ekonomiskt och Zhu fick börja tigga mat för att överleva. I tre eller fyra år vandrade han genom de centrala delarna av Kina och återvände sedan tillbaka till klostret och lärde sig läsa. År 1351, fem år senare gjorde en religiös sekt vars namn var röd turbans ros en revolt mot den dåvarande regeringen. Zhu Yuanzhangs tempel brändes i striderna och han gick med i sekten. Han blev snabbt en framstående person. År 1356 tog Zhu staden Nanjing som bas, och år 1368 erövrades Beijing som tidigare hade varit Mongolernas kung revir. Som fyrtiåring utnämnde Zhu Yuanzhang sig självs som kejsare över Ming dynastin. Som kejsare känneteckens han oftast som Taizu eller Hongwa. Han startade sin regeringstid med strävan om att hjälpa de fattiga men övergick sedan att försvara sitt land[3].

 

I Kina använde man inte guld och silver som mynt utan de använde sig av pappers valuta. Regeringen lät trycka upp mer sedlar en vad marknaden tålde så det slutade i inflation och en krasch i ekonomin i mitten utav 1400-talet. De gick sedan tillbaka till silver mynt som valuta. Det producerades en annan typ av ledare än innan och de hade inga likheter med de som var innan. De kom från några av de fattigaste grupperna i Kina och de hjälpte till att skapa en helt annorlunda stat än den som Mongolerna hade innan de lämnade landet 1368. Chu Yuan-chang är en av de mest centrala person i Kinas historia. Han etablerade ett mönster för regeringen som kom att följas i flera generationer, och som kom att betyda mycket för Kinas expansion och dess inre reparering. Chu föddes år 1328, hans far var en bonde och hans moder var dotter till en trollkarl. Han blev en Buddhists munk.

 

 

Sociala organisationer

 

Under Ming dynastin var det ovanligt att inte gifta sig. Äktenskapet var aransherat utav föräldrarna och de var ofta i tonåren när de giftes bort. Det kunde vara dyrt att gifta sig, en fattig man kunde ibland få lov att vänta enda tills han var i trettioårsåldern innan han hade råd att gifta sig. De flesta kvinnor var dok bortgifta innan de fyllt tjugo år. Sönder värderades högst eftersom man ville att de skulle föra vidare släktens namn. Förutom familjelivet var deras liv skapte efter deras jobb och vart de levde. Det kunde vara olika om de bodde i södra eller norra delen utav Kina dels för de olika klimaten och för att religionen kunde vara mer urbaniserad på olika platser[4]. Den ökande matproduktionen gjorde att innevånarantalet stadigt ökade, de flesta människorna bodde i byar men de hade ingen egen mark. Kinas medicinska tradition är den äldsta i världen. Den härstammar från Han perioden cirka 200 f.kr[5].

 

Befolkningen ökade stadigt och den hade fördubblat sig på två hundra år. Cirka år 1400 har det beräknas att Kina hade 80 miljoner invånare och 160 miljoner år 1600. Ökningen gick mycket fortare i Kina en i övriga världen. Peking hade ett invånarantal på 672000 år 1500 och den var den största staden i världen. Kina hade flera stora städer som hade  flera hundra tusen människor som invånare. Om man ska jämföra Kinas städer med Europa hade Paris bara 225000 och London 50000 invånare år 1750. [6][1] Lars Båtfalk, 040408 Kina

[2] http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Ming-Empire2.jpg 042908

[3] Mc Kay sid 622

[4] Mc Kay sid 628

[5] Mc Kay sid 632

[6] Ponting sid 457


Historielektion 1, Henrik XIII

På 1400-talet hade Christopher Columbus navigerat fel och istället för att komma till Indien hade han upptäckt Amerika åt Spanien. Länderna ville bli störst och rikas och nu stod ingenting i vägen för att få monarkerna lyckliga. En ny tid var på väg att fånga in Europas ledande länder till en tidsålder som även idag avspeglar sig på dagens samhällen.

 

England var inget särdrag i detta fall. Släkten Tudors fick makten 1485 genom Henrik VII far till den beryktade Henrik den VIII, huset Tudors skulle vara till Elisabet I död år 1603. Henrik VII son Artur och arvtagare till tronen föddes 1886 och gifte dig med den spanska prinsessan Katarina av Aragon när han bara var 15 år gammal. Artur dog efter en hög feber 1502, alltså ett år efter hans giftermål med Katarina av Aragon. Efter Arturs död ärvde hans yngre bror Henrik titeln som kronprins. Henrik VII ville inte mista den lysande vänskapen med Spanien som de fått genom giftermålet, så påven gav dispens för så att den yngre sonen Henrik kunde gifta sig med änkeprinsessan Katarina. En viktig fråga som kom att spegla en stor roll i Katarinas framtid var om hennes giftermål med Artur hade fullbordats sexuellt.
Religion

 

Martin Luther levde mellan 1483- 1546 och åren innan han dog hade människor från olika samhällsklasser blivit Lutheraner. Luthers idéer tilldrog sig många predikanter som blev protestantisktiska ledare i städerna. Martin ville att det skulle vara fritt att lyda guds ord. Frihet för Luther betydde självständighet från kyrkan i rom. Han trodde inte att en biblisk bas var grunden till intellekt. Den katolska kyrkan satt inte bara och tittade på utan de gjort allt i sin makt för att tysta ner Luthers åsikter och nya religion, de brände protestantismiska böcker och hotade honom med bannlysning men inget kunde stoppa Martin Luther och hans nya tro[1].

 

Reformationen i England handlade om sociala, ekonomiska men självklar också om religiösa skäl. Kyrkan hade i decennier ropat efter en förnyelse av deras system. När Henrik VIII ville skilja sig med Katarina av Aragon blev svaret på en total brytning med Rom ett faktum. År 1527 efter 18 års äktenskap och Katarina hade misslyckats med att ge England en manlig arvinge började Henrik att se i andra banor. Henrik hade blivit förälskad i ung dam vid hovet vars namn var Anne Boleyn. Kungen ville att påven Clement VII skulle upplösa äktenskapet med Katarina. När påven sköt upp äktenskapsfallet, bestämde Henrik VIII att flytta den engelska kyrkan från påvlig makt[2].

 

 

Henrik VIII var personligen emot Martin Luther. Men för att få igenom skilsmässan fick han lov att frigöra sig från påvens andliga dominans och i stället låta parlamentet legalisera hans skilsmässa. Han fick därför lov att pröva en konservativ nationalkyrklig politik. Det gav den expansiva protestantismen ett betydelsefull spelrum. Under konflikten med påven drogs klostrens rikedomar in till kronan 1536 - 1536. Kungen sålde godes till de lokala godsägaradeln för att kunna finansiera utrikespolitiken. Även Henriks efterträdare fianserade politiken genom att fullfölja försäljningen av kyrkor och kronogods. Detta ledde till statens resurser vid 1600-talet var nästan uttömda[3]. Hendrik hade inte önskat en reform men konflikten med påven tvingade honom till det. Han hade tänkt sig en karriär inom teologisk lärdom innan han blev kronprins och han hade till och med skrivit en motskrift mot Luthers sakramentslära 1522. Men hans äktenskaps politik förvisade honom i konflikt med den romerska påven. Reformationen som Henrik den VIII satt igång fick ett kort avbrott när hans dotter Maria (1553- 1558) ärvde tronen efter sin lillebror Edvards död. Maria var vars mamma var Katarina av Aragon hade uppfostrat henne i strikt katolsk lära, lät införa katolicismen igen. Detta motogs med en viss missnöje. Maria dog efter bara fem år som drottning och hon var barnlös. Då fick hennes halvsyster Elisabet I ärva titeln. Elisabet införde återigen den protestantismen som nationsreligion[4].

 

Stat/ kungahus

 

Henrik VIII regerade mellan 1509- 1547. Han fortsatte att bygga ut den centrala makten som hans far hade börjat med. Äktenskapet med Katarina av Aragon hade bara givit Henrik en dotter bad han påven om skilsmässa. Påven gick inte med på det eftersom äktenskapet var en helig fråga och Katarina hade inte gjort något fel, och dels för att de inte ville bli ovän med Katarinas nära släkting Karl V av Spanien. Henrik VIII liv kantades av sex fruar. Efter många år av stridigheter om skilsmässan gifte han om sig med Anne Boleyn som han senare lät avrätta, Jane Seymour dog i barnsäng, Anna av Kleve blev skild, Katarina Howard avrättades, och hans sista hustru Katarina Parr överlevde honom. Henrik såg det absolut nödvändigt att efterlämna sig en son till tronen för att säkra dynastins framtid[5]. Istället blev hans dotter Elisabeth I, en av världens genom tidernas kända regent!


Henrik XIII

 

 

 

 

 

Henrik och hans sex fruar


[1] Mc Kay sid 436 ff

[2] Mc Kay sid 440

[3] Bonnier Världshistoria sid 280 ff

[4] Bonniers Världshistoria sid 322

[5] Bonniers Världshistoria sid 280

[6] Bonniers Världshistoria 322

[7] Bonniers Världshistoria 240


RSS 2.0